6 Marzec

RYNKOWE CENY SUROWCÓW Z DNIA 04.03.2021

Pszenica konsumpcyjna-      935 zł/t Pszenica paszowa –                 942 zł/t Jęczmień paszowy –                 777 zł/t Jęczmień konsumpcyjny –     785 zł/t Żyto konsumpcyjne-                665 zł/t Żyto paszowe-                           704 zł/t Owies-                                         645 zł/t Pszenżyto-                                 780 zł/t Kukurydza paszowa-               872 zł/t Łubin paszowy –                       1030 zł/t Groch paszowy –                       1010 zł/t Bobik –                                         […]

czytaj dalej

17 Luty

Warunki utrzymania bydła w świetle przepisów

Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt są nie tylko jednym z warunków otrzymania dopłat, ale też zapewniają dobrostan. Ten z kolei pozytywnie wpływa na produkcyjność zapewniając niezbędne warunki bytowania, bierze się pod uwagę m.in.: prawidłowe rozwiązania techniczne pomieszczeń, minimalne wymiary stanowisk, mikroklimat (temperatura, wilgotność, oświetlenie, wymiana powietrza), prawidłowe odprowadzanie ścieków ze stanowisk oraz opiekę nad zwierzętami.  WYMAGANE […]

czytaj dalej

9 Listopad

Bydło mleczne – 4 najpopularniejsze rasy hodowane w Polsce

Rasa holsztyńska (holsztyńsko-fryzyjska – HF) Rasa ta wywodzi się od czarno-białego bydła fryzyjskiego, sprowadzanego głównie z Holandii do Ameryki od początku XVII wieku. Hodowla tego bydła w USA na szerszą skalę rozpoczęła się po imporcie większej jego partii w połowie XIX wieku i powstaniu związków zrzeszających hodowców bydła tej rasy. Wprowadzenie do praktyki hodowlanej efektywnych […]

czytaj dalej

2 Listopad

Powschodowe odchwaszczanie zbóż ozimych

Wschodzące chwasty znacznie łatwiej zwalczyć niż te dobrze ukorzenione, w zaawansowanej fazie rozwojowej. Jesienią dodatkowo możemy określić skład gatunkowy chwastów na plantacji i odpowiednio dobrać środek. Taka wczesna eliminacja konkurencji ze strony chwastów stwarza lepszy start roślinie uprawnej. Wśród herbicydów zalecanych do powschodowej , jesiennej aplikacji są takie, które również można stosować po siewie zbóż. […]

czytaj dalej

26 Październik

Bydło opasowe – 4 najpopularniejsze rasy hodowane w Polsce.

Limusine Ojczyzną rasy są centralne regiony Francji: Limousin i Marche, o surowym klimacie i skalistym podłożu. Te trudne warunki środowiskowe wpłynęły niewątpliwie na takie cechy dzisiejszych zwierząt jak: zdrowie, kondycja, zdolności adaptacyjne. Limousine – zwierzęta masywne i silne – były przez długi czas użytkowane jako siła pociągowa, a pod koniec okresu użytkowania opasane i przeznaczane na rzeź. Uzyskiwane od nich mięso odznaczało się wybitną […]

czytaj dalej

16 Październik

O czym warto pamiętać przed zimą mając oborę uwięziową

W wolno stanowiskowym systemie utrzymania, krowy mając możliwość przemieszczania się dobrze zniosą niskie temperatury. Niestraszne im nawet -10oC pod warunkiem odpowiedniej ilości suchej ściółki i większej ilości pasz energetycznych oraz stałego dostępu do wody dostępnej z niezamarzających, czyli izolowanych lub podgrzewanych poideł. Utrzymanie odpowiedniej temperatury jest trudniejsze w hodowli uwięziowej Inaczej sytuacja wygląda w oborze […]

czytaj dalej

12 Październik

Kiedy możemy otworzyć pryzmę z kiszonką kukurydzy?

Pryzma z kiszonką powinna zostać otwarta co najmniej 6–8 tygodni po jej zamknięciu. Jest to czas, w którym w kiszonce następuje obniżenie pH do odpowiednio niskiego poziomu, a fermentacja odbywa się w kierunku kwasu mlekowego. Pobierając kiszonkę, odkrywamy folię tylko z takiej ilości, jakiej potrzebujemy jednorazowo. Ściana kiszonki powinna być pionowa, by jej kontakt z powietrzem był jak najmniejszy. Wymiary pryzmy, zbiornika powinny […]

czytaj dalej

CONTACT US