16 marzec

Dobrostan zwierząt w świetle ekoschematów

Celem wprowadzenia Ekoschematu – Dobrostan zwierząt (Interwencja „Dobrostan zwierząt”) jest promocja podwyższonych warunków dobrostanu, ponad obowiązujące standardy. Interwencja stanowi kontynuację działania Dobrostan zwierząt PROW 2014–2020 w odniesieniu do świń, krów i owiec. Zakres wsparcia został poszerzony o nowe zwierzęta: konie, bydło opasowe, kozy, drób (kury nioski, kurczęta brojlery, indyki brojlery). Interwencja „Dobrostan zwierząt” realizowana będzie […]

czytaj dalej

28 luty

Dopłaty do sprzedaży ziarna pszenicy i kukurydzy

Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej […]

czytaj dalej

14 luty

Obowiązek rejestracji zakładu drobiu od jednej sztuki kury?

Kolejne nadmierne obciążenia administracyjne pojawiły się dla rolników, tym razem dla tych, którzy hodują drób przyzagrodowo. Wprowadzenie obowiązku rejestracji „zakładu drobiu” niezależnie od liczby hodowanego drobiu, jest poważnym zaskoczeniem dla branży rolniczej. Taka sytuacja budzi poważne wątpliwości i niepokój wśród rolników, którzy czują się zaskoczeni i zdezorientowani tą sytuacją. Od 6 stycznia 2023 roku oobowiązuje […]

czytaj dalej

18 styczeń

Zwrot za paliwo rolnicze w 2023 r. Ile wynosi stawka zwrotu akcyzy?

Polski rząd zapowiedział, że zwrot za paliwo rolnicze  w nowym roku zostanie zwiększony. Wzrost zwrotu kosztów paliwa rolniczego ma stanowić bardzo potrzebny impuls dla tego sektora gospodarki, umożliwiając przedsiębiorstwom osiągnięcie większej rentowności, a jednocześnie pomagając utrzymać ceny żywności na stabilnym poziomie. Ile w takim razie zwrot za paliwo rolnicze w 2023 r.? Minister Rolnictwa i […]

czytaj dalej

12 grudzień

Nie za ciepło, nie za zimno – jaki powinien być mikroklimat w oborze?

Mikroklimat w ujęciu zoohigienicznym jest całokształtem fizycznych i chemicznych właściwości powietrza w budynkach inwentarskich, zasiedlonych przez zwierzęta. Wszystkie części składowe mikroklimatu wywierają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, produkcyjność oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia zwierząt. Zwierzęta emitują do otoczenia: ciepło, dwutlenek węgla, amoniak i parę wodną. Wielkość emisji zależy od masy ciała, szybkości przemiany materii i […]

czytaj dalej

30 listopad

Komórki somatyczne w mleku – przyczyny i zwalczanie

Komórki somatyczne w mleku to żywe lub obumarłe komórki krwi (głównie leukocyty) oraz komórki tkanki gruczołowej wymienia. Jakie są przyczyny podwyższonej liczby komórek somatycznych w mleku oraz w jaki sposób zapobiegać ich powstawaniu? Jaką rolę w organizmie pełnią leukocyty?Leukocyty, czyli białe krwinki lub białe ciałka krwi, pełnią ważną rolę w działaniu układu immunologicznego organizmu. Leukocyty […]

czytaj dalej

31 październik

Ekoschematy – nowe płatności w ramach płatności bezpośrednich w latach 2023-2027

Na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 dostępny budżet wynosi 17,33 mld euro, w tym na ekoschematy planowana do wydatkowania kwota wynosi 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich. W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z: obszarami z roślinami miododajnymi prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin […]

czytaj dalej

[insert-modal-contact-form]