31 październik

Ekoschematy – nowe płatności w ramach płatności bezpośrednich w latach 2023-2027

Na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 dostępny budżet wynosi 17,33 mld euro, w tym na ekoschematy planowana do wydatkowania kwota wynosi 4,33 mld euro, co stanowi 25% koperty finansowej płatności bezpośrednich. W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z: obszarami z roślinami miododajnymi prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin […]

czytaj dalej

14 październik

Wielkość płatności bezpośrednich od 2023 r.

W ostatnim czasie w niektórych mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące obniżenia wysokości płatności bezpośrednich po 2022 r. Tymczasem średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. W ramach osiągniętego na forum UE porozumienia jest realizowany mechanizm wyrównywania stawek płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Szacowana stawka płatności podstawowej […]

czytaj dalej

17 lipiec

ZMIANY WE WSPÓLNEJ POLITYCE ROLNEJ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 15 lipca 2022 r. do akceptacji Komisji Europejskiej projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Najważniejsze zmiany Wprowadzono zmiany dotyczące poszerzenia instrumentarium i budżetu w zakresie dobrostanu zwierząt. Dodano interwencję: Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. Instrument wspierać ma m.in. wyposażenie gospodarstw w wybiegi, wyposażenie pastwisk, poprawę warunków […]

czytaj dalej

[insert-modal-contact-form]