25 listopad

Prażenie poporodowe u krowy: przyczyny, objawy, leczenie

Porażenie poporodowe to stan, w którym krowa krótko po wycieleniu nie może się podnieść i stać o własnych siłach, a jedną z głównych przyczyn występowania tego schorzenia jest silne zaburzenie przemian wapnia u krów w okresie okołoporodowym, czyli hipokalcemia. Porażenie poporodowe dotyka najczęściej stad wysokowydajnych, a szczególnie narażone na zachorowanie są krowy starsze (powyżej 3 wycielenia), co […]

czytaj dalej

10 listopad

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt – stawki w 2022 r.

Ubezpieczenie upraw rolnych – wiemy już jakie stawki maksymalnych sum ubezpieczenia będą obowiązywać w 2022 r. Można je znaleźć w rozporządzeniu MRiRW, które właśnie trafiło do konsultacji publicznych. Czy maksymalne sumy ubezpieczenia będą wyższe niż w 2021 r.? Maksymalne sumy – ubezpieczenie upraw rolnych W rozporządzeniu MRiRW zaproponowało, aby maksymalne sumy ubezpieczenia – stawki dla 1 ha upraw rolnych wynosiły: 20 […]

czytaj dalej

26 październik

Trwa promocja do produktów FarmCell S.C. i FarmCell S.C. Titan.

Stosowanie dodatków do dawek krów mlecznych jest uzasadnione tylko wówczas, gdy poprawiają one stan zdrowia zwierząt, wydajność i jakość mleka oraz wpływają korzystnie na przebieg procesów metabolicznych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie m.in. w zwiększonej ilości pobieranej paszy i efektywniejszym jej wykorzystaniu. W świetle aktualnego stanu wiedzy wydaje się, że wszystkie wymienione warunki spełniają drożdże paszowe […]

czytaj dalej

18 październik

Ziór kukurydzy na ziarno – optymalny termin

Październik to czas zbioru kukurydzy uprawianej na ziarno. Ważne aby był przeprowadzony w odpowiednich warunkach, ponieważ lepsza dojrzałość ziarna to istotne poprawienie wskaźników jakościowych, zaś niższa wilgotność to oszczędności przy suszeniu. Jaki termin wybrać? Kukurydza ziarnowa dojrzewa na przełomie września i października, natomiast termin zbioru wpływa przede wszystkim na ilość i wartość użytkową plonu. Wyschnięte […]

czytaj dalej

4 październik

Żywienie bydła mlecznego

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość mleka jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt. Podstawową zasadą jest prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem potrzeb zwierząt wynikających z przebiegu cyklu produkcyjnego. Należy pamiętać, że przy bilansowaniu nawet takich samych komponentów dawki, mogą one różnić się […]

czytaj dalej

28 lipiec

Nareszcie jakieś dobre wieści dla dostawców mleka Bielmleku

Dobra wiadomość dla rolników- dostawców i członków spółdzielni Bielmlek. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12349354/12804850/dokument515080.pdf?fbclid=IwAR1QssORVocZ6tfppl6-xgixzTRGONd9y0ChrIy1q9Zk3jwWMDEPgg0sqVg Pomoc jest kierowana do tych rolników (producentów rolnych), którzy w latach 2019 – 2020 co najmniej raz albo więcej razy, sprzedali mleko do danego podmiotu i nie otrzymali za nie zapłaty, w związku z tym, że podmiot do którego je sprzedali upadł. Jest to rozwiązane […]

czytaj dalej

18 lipiec

Europejski Zielony Ład

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania -Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobo-oszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych mających dostosować unijną politykę klimatyczną, […]

czytaj dalej

[insert-modal-contact-form]