7 Czerwiec

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

NABÓR – CZERWIEC 2021 W RAMACH TEGO PROGRAMU, POMOC MOŻE BYĆ PRZYZNANA NA: a) rozwój produkcji prosiąt, zwanym dalej obszarem a”,b) rozwój produkcji mleka krowiego, zwanym dalej „obszarem b”,c) rozwój produkcji bydła mięsnego, zwanym dalej „obszarem c”,d) związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem […]

czytaj dalej

5 Maj

Wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej

Uchwalona przez Sejm RP 17 marca 2021 r. oraz podpisana przez Prezydenta RP 21 kwietnia 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, weszła w życie 30 kwietnia 2021 r. Podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje dzierżawa. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem […]

czytaj dalej

12 Kwiecień

Siew kukurydzy na ziarno – optymalna obsada roślin

Wykorzystanie potencjału plonotwórczego nowych odmian kukurydzy jest możliwe pod warunkiem dostosowania czynników agrotechnicznych do ich wymagań. Jednym z ważniejszych jest gęstość siewu, która w dużym stopniu kształtuje plon ziarna. Od gęstości siewu uzależnione jest zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe oraz dostęp światła do poszczególnych roślin, który ma znaczenie dla efektywnego przebiegu fotosyntezy. Optymalna obsada […]

czytaj dalej

29 Marzec

Jakie żywienie – taki rozród

Jak bardzo ten temat jest ważny potwierdzają różne zestawienia i analizy, które podają, że brakowanie krów z powodu zaburzeń rozrodu wynosi 35–40%. Nieregularne wycielenia, przedłużający się okres międzywycieleniowy  pogarszają efektywność produkcji. Niesie to ze sobą przede wszystkim ogromne straty ekonomiczne, obniżając dochodowość stada. Aby produkcja mleka przynosiła wymierny zysk, musimy nauczyć się przede wszystkim liczyć: […]

czytaj dalej

22 Marzec

Minerały- ważny element w żywieniu bydła.

„Omawiając bilans dawki pokarmowej najczęściej na myśl przychodzą nam trzy składniki: energia, białko oraz włókno. Słusznie, gdyż tylko prawidłowy bilans tych elementów pozwoli nam optymalnie wykorzystać potencjał zwierzęcia, uniknąć wielu problemów metabolicznych i zachować odpowiednią kondycję żywionych zwierząt…” Hodowcy posiadają coraz większą wiedzę na temat składników pokarmowych oraz źródeł ich występowania. Dlatego też coraz lepiej planują […]

czytaj dalej

[insert-modal-contact-form]