Dotacje Unijne

Rozbudowa wytwórni pasz poprzez budowę budynku produkcyjno-magazynowego wyposażonego w linię do automatycznego pakowania pasz.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego, pakowanie i magazynowanie
paszy dla zwierząt, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną,
oraz instalacją linii do automatycznego pakowania pasz, paletowania worków i zabezpieczania
palet folią” mająca na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku producentów pasz
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
4.2 „Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

________________________________________________________________________

W wyniku realizacji projektu utworzony zostanie  budynek produkcyjno-magazynowego wyposażony w linię do automatycznego pakowania pasz.

Efekty projektu:

  1. Wdrożenie innowacyjnego procesu pakowania pasz (Automatyzacja procesu)
  2. Poprawa jakości produktów
  3. Zwiększenie mocy produkcyjnych

[insert-modal-contact-form]