Oferta

Żywienie to najistotniejszy czynnik wpływający na prawidłowy rozwój zwierząt. Aby prawidłowo się rozwijały należy od samego początku zadbać o to czym będziemy je karmić, dlatego proponujemy produkty zapewniające jakość i efektywność żywieniową.
Nasze asortymenty są wykonane z wyselekcjonowanych surowców które poddajemy analizie w naszym laboratorium zgodnie z założeniami systemu HACCP.

Ważną rolę w prawidłowym żywieniu zwierząt odgrywają dodatki funkcjonalne. Wśród Naszych produktów znajdą Państwo m.in. dodatki tj.:

FarmCell S.C. , FarmCell S.C. Titan (żywe kultury drożdży Levucell firmy Lallemand)

Działanie:

 • Stabilizuje pH w żwaczu,
 • Obniżają zagrożenie kwasicą,
 • Zwiększają liczbę mikroorganizmów w żwaczu ,
 • Stymuluje wzrost liczebności bakterii wykorzystujących kwas mlekowy,
 • Zwiększają liczbę i aktywność bakterii trawiących włókno.

Dodatkowe korzyści:

 • Lepsze wykorzystanie pasz objętościowych dzięki poprawi strawności włókna,
 • Większa produkcja białka drobnoustrojów,
 • Większa dostępność energii z produkowanych przez mikroorganizmy LKT,
 • Zwiększone pobranie pasz objętościowych,
 • Wyższa produkcja mleka.

FARMWIT ANTYSOMATYK – mieszanka mineralno-witaminowa szczególnie zalecana dla krów z podwyższoną liczba komórek somatycznych. Zastosowaliśmy w tej mieszance chylaty aminokwasowe II generacji, czyli chylaty glicynowe. Nowa generacja stanowi połączenie od 1 do 3 cząsteczek glicyny z mikroelementem – cynkiem, miedzią i magnezem. Taka forma zapewnia większą stabilność oraz wchłanianie.

ALGOFARM – mieszanka mineralna zawierająca substancję buforującą różnej szybkości i szerokim spektrum działania.

 • Kwaśny węglan sodu, tlenek magnezu – szybkie buforowanie
 • Czerwone algi morskie, dolomit – długie buforowanie

FARMWIT KW – mieszanka mineralno-witaminowa. Szczególnie zalecana do sporządzania pasz treściwych dla krów w okresie laktacji.

FARMWIT CJ-O – Mieszanka mineralna dla cieląt i opasów. Zawiera wysoko przyswajalne składniki mineralne i witaminowe. Stosując tą mieszankę zapewniamy dobre wykorzystanie paszy i wysokie przyrosty dzienne.

[insert-modal-contact-form]