Żywienie krów mamek w okresie zimowym

Jednym z modeli produkcji żywca wołowego jest hodowla i chów mamek oraz ich potomstwa urodzonego po okresie naturalnego karmienia mlekiem matki.

Taki system najlepiej sprawdza się w gospodarstwach posiadających pastwiska, na których zwierzęta przebywają 7 miesięcy w roku. W tym okresie jedynym pokarmem powinno być pielęgnowane pastwisko. Resztę czasu (miesiące zimowe) bydło spędza najczęściej w oborze. W tym czasie zwierzęta muszą być żywione paszami konserwowanymi.

Aby dostosować cykl reprodukcyjny do takiego modelu produkcji, decydujemy się na synchronizację rui i wycielenia na późną zimę. Przy takim rozwiązaniu cielęta przychodzą na świat w lutym. Porody odbywają się w bardzo dogodnych do kontroli warunkach. Po okresie ok. 1,5 miesiąca młode wychodzą z matkami na kwietniowe pastwisko, gdzie zażywają ruchu oraz mają kontakt ze świeżym powietrzem i słońcem.

W takim modelu krowy mamki w okresie utrzymania alkierzowego są w dwóch fazach fizjologicznych:

  • Zasuszenia – od początku przebywania w oborze lub wiacie do wycielenia,
  • Początkowej laktacji – od porodu do wiosennego wyjścia na pastwisko.

W pierwszej fazie – zasuszenia – proponujemy zastosowanie paszy objętościowej, tj. Balans 18,5. Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca o dużej zawartości włókna surowego. Można ją podawać dla krów mlecznych jak również dla bydła opasowego. W jej skład wchodzi m. in. łuska i śruta sojowa, otręby pszenne oraz śruta słonecznikowa.

W fazie początkowej laktacji radzimy przejść na pasze treściwe. Na samym początku zalecamy podanie mamce paszy MILKSTART. Mieszanka paszowa uzupełniająca MILKSTART zabezpiecza wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze krów w okresie okołoporodowym. Dzięki zastosowaniu tłuszczu chronionego i gliceryny pasza zawiera bardzo wysoki poziom energii – 7,8 MJ, zabezpieczający krowę w okresie okołoporodowym przed występowaniem chorób metabolicznych min. ketozy. Dzięki zawartości żywych kultur drożdży – 2 000 000 000 CFU/kg, czerwonych alg morskich, absorbentu mykotoksyn osiągniemy wysoki poziom buforowania środowiska żwacza. W późniejszym okresie polecamy paszę KW 20 Mocna. Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych w okresie laktacji o wysokiej zawartości energii.  Składa się ona m. in. z kukurydzy, łuski sojowej oraz ze śrut: rzepakowej, słonecznikowej i sojowej.

W celu ustalenia programu żywieniowego zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, do których numery można znaleźć w zakładce „KONTAKT”.

[insert-modal-contact-form]