Zwalczanie chwastów jesienią

Walka z chwastami w okresie jesiennym ma duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju zbóż. Dzięki temu w późniejszym czasie otrzymujemy większe i lepsze jakościowo plony. Dlaczego tak ważne jest zwalczanie chwastów jesienią?

Chwasty są poważną konkurencją dla zbóż, które są w początkowych fazach rozwoju. Odbierają im składniki pokarmowe, dostęp do światła oraz wilgoć. Są również żywicielami dla szkodników, w tym mszyc.

Obecność chwastów na polu prowadzi do pogorszenia zimotrwałości upraw. Chwasty pojawiające się jesienią szybciej się rozwijają, osiągają większe rozmiary oraz wytwarzają większą liczbę nasion w porównaniu do form jarych. Kiedy chwasty osiągną zaawansowaną fazę rozwojową, dochodzi do zmniejszenia skuteczności zabiegów, które będziemy wykonywać wiosną. Dlatego jesienne zwalczanie chwastów w zbożach należy przeprowadzić jak najwcześniej

Usunięcie jesienią niepożądanych roślin z uprawy zbóż, wpłynie korzystnie na ich wzrost i prawidłowy rozwój. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu dla zboża optymalnego dostępu do składników pokarmowych zawartych w glebie oraz dostępu do światła i wilgoci. Wpłynie to również korzystnie na rozwój silniejszego systemu korzeniowego, co będzie miało pozytywny wpływ na przezimowanie upraw. Zachwaszczony łan w znacznie większym stopniu narażony jest na choroby. Dzieje się tak, ponieważ obecność chwastów w łanie wpływa na jego większe zagęszczenie. Powoduje to korzystniejsze warunki dla rozwoju patogenów.

Szkodliwość chwastów różni się w zależności od gatunku. Wybór odpowiedniego środka chwastobójczego, powinien uwzględniać przedplon oraz stopień zachwaszczenia pola. Odpowiedni dobór środka zapewni wysoką skuteczność zabiegu.

Herbicydy stosowane do zwalczania chwastów, należy aplikować w ich niższych fazach rozwojowych. Stosuje się je w okresie największej wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego. Zwalczanie chwastów w zbożach najlepiej przeprowadzić z wykorzystaniem herbicydu, którego substancje czynne będą działać nalistnie i doglebowo. Dzięki temu możliwe będzie wyeliminowanie chwastów, które zdążyły już wzejść, jak i tych będących w fazie kiełkowania.

Przypominamy, że nasza firma prowadzi także skup zbóż. Po obfitych plonach zapraszamy do zapoznania się z cenami skupu oraz do kontaktu pod numerem
85 681-67-33

[insert-modal-contact-form]