Wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu firmy Farmpasz Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Szanowni Partnerzy i Klienci Farmpasz Sp. z o.o.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zdecydowaliśmy o podjęciu działań w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów  oraz pracowników naszej firmy.

Dotychczas (16.03.2020, godz. 8.00) nie ma informacji o zachorowaniach wywołanych koronawirusem w województwie podlaskim. Epidemia rozwija się, dlatego zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzamy następujące zmiany w funkcjonowaniu firmy Farmpasz Sp. z o.o.

Ograniczony dostęp do budynków firm. (w tym biur i magazynów).
Do budynków firmy mają wstęp jedynie pracownicy, którzy są zobowiązani zdezynfekować dłonie przy wejściu.

Otwarte będzie jedynie wejście do budynku administracyjnego, wprowadzamy zakaz poruszania się po obiektach socjalnych oraz hali produkcyjnej osób postronnych, kierowców prosimy o pozostanie przy samochodach.
Każda osoba z zewnątrz (np. kurierzy i kierowcy) jest zobowiązana zdezynfekować dłonie.

Kierowcom niezwłocznie zapewnione będą przenośne toalety TOI TOI.

Jeszcze większa dbałość o czystość i higienę w siedzibie firmy Farmpasz Sp. z o.o.
Pracownicy mają zapewniony dostęp do płynów odkażających. Klamki oraz biurka są codziennie dezynfekowane.

Staramy się, by obecna sytuacja jak w najmniejszym stopniu wpływała na działalność firmy.

Z poważaniem,
Zarząd Farmpasz Sp. z o.o.

Prawidłowe żywienie cieląt

Prawidłowe żywienie cieląt ma ogromny wpływ na dobowe przyrosty, poziom produkcji mleka oraz zdrowotność zwierząt w dorosłym życiu. Co należy zapewnić cielętom do prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz z jakich pasz korzystać? Żywienie cieląt dzieli się na kilka okresów, w których kolejno ujmujemy oraz zmieniamy proporcje pasz. Ma to związek z rozwojem układu pokarmowego, ale również ze stopniowym przyzwyczajaniem organizmu do nowych pasz, które będą stosowane w dorosłym życiu. Pozostawianie cieląt przy matce w pierwszych dobach życia jest coraz rzadziej stosowaną metodą odpajania siary i mleka.

Pierwszym i najważniejszym pokarmem dla cieląt jest siara, która jest bogactwem wszystkich potrzebnych młodemu organizmowi substancji do zaspokojenia potrzeb pokarmowych oraz rozwoju układu odpornościowego. Cielęta powinny otrzymać ją maksymalnie do 2 godzin po urodzeniu. Cielę powinno otrzymać siarę kilkukrotnie podczas doby, płyn musi mieć temperaturę 36°C i być higienicznie podany.

  • 1 dzień życia 5-krotne podanie w ilości 1–1,5 l na każde pojenie
  • 2 dzień życia 6-krotne podanie w ilości 1,5–2 l na każde pojenie
  • 3–5 dzień życia 6-8-krotne podanie w ilości 2–2,5 l na każde pojenie

Mleko powinno być kolejnym pokarmem po 5–7 dniach odpajania siary. Istnieją różne metody stosowania mleka m. in.:

  • Cielęta są pojone wyłącznie mlekiem do 2 tyg. życia, a od 2 tyg. podaje się preparaty mlekozastępcze
  • Cielęta są pojone wyłącznie mlekiem do 3 tyg. życia, a od 3 tyg. podaje się preparaty mlekozastępcze
  • Cielęta pojone są mlekiem do 2–4 miesiąca życia, a stopniowo wprowadzane są inne pasze objętościowe i treściwe

Maluchy odchowywane na mleku matki, a później na mleku zbiorczym charakteryzuje wspaniały wygląd, dobra odporność i niski procent biegunek.

Zaleca się stosowanie preparatów mlekozastępczych od 6 dnia życia, po okresie pojenia siarą. Na cały okres odchowu (do 90 dni życia) powinno się przeznaczyć 250–300 l dla jałówek, a dla opasów 400–600 l. Zakończenie skarmiania następuje wtedy, kiedy cielak pobiera ok.1 kg paszy treściwej. Warto dowiedzieć się jaki jest skład takiego preparatu mlekozastępczego. Białko mleka jest bogate we wszystkie potrzebne aminokwasy egzogenne, natomiast komponenty białkowe są w nie bardzo ubogie i mają wiele substancji antyżywieniowych. Częstym problemem przy stosowaniu preparatów mlekozastępczych są biegunki, wywołane obecnością skrobi i sacharozy. Cielęta są odwodnione, wymagają dodatkowej opieki i doglądania.

Przystosowanie przewodu pokarmowego do pasz stałych i pobierania ich dużych ilości w dorosłym życiu wymaga stopniowego dodawania pasz treściwych i objętościowych. Pierwsze pasze treściwe należy podawać już w 2 tygodniu życia. Jeżeli pasza treściwa jest dobrze przyswajana, należy rozpocząć podawanie mieszanki pasz treściwych (robionej we własnym gospodarstwie lub z zakupu w formie prestarteru lub starteru). Od 2 miesiąca życia należy rozpocząć skarmianie takich pasz jakie cielęta będą pobierały w późniejszym okresie, czyli kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, zielonki, itp. Podaje się je do woli, cielęta same regulują ilość pobrania paszy. Zazwyczaj jest tak, że cielęta z biegiem tygodni powoli odstawia się od mleka i preparatów mlekozastępczych na korzyść pasz treściwych i objętościowych. Pasze stałe należy wprowadzać stopniowo, bo układ pokarmowy cieląt podobnie jak krów musi rozwinąć brodawki żwaczowe i odpowiednią florę bakteryjną wspomagającą trawienie.

Praktycznie każda firma paszowa posiada w swoim asortymencie startery dla cieląt, zwane potocznie „cejotkami”. Jednocześnie stosuje się mleko pełne lub preparaty mlekozastępcze i siano. W naszym asortymencie posiadamy pasze przeznaczone dla cieląt i jagniąt. Mieszanka paszowa uzupełniająca CIELAK CJ JUNIOR zadedykowana jest dla cieląt od 3 tygodnia życia. W swoim składzie posiada kukurydzę, śrutę sojową, śrutę rzepakową oraz otręby pszenne. Jest ona wzbogacona o siemię lniane, suszoną serwatkę oraz dodatki przeciwbiegunkowe. Od 6 tygodnia życia polecamy rozpocząć stosowanie CIELAK CJ. Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt i jagniąt, która wzbogacona jest o dodatki aromatyzujące zwiększające pobieranie pasz.

Można również wykonać samodzielnie mieszankę zbożową i dodawać do niej tylko koncentrat białkowy, który ma za zadanie uzupełnienie poziomu białka w paszy. W koncentracie znajduje się zazwyczaj ok. 30–38% białka i pełen komplet witamin oraz minerałów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Po sporządzeniu mieszanki z własnych pasz i koncentratu, wartość białka ogólnego powinna wynosić 18–20%.

Wszystkie dodatki, pasze uzupełniające i pełnoporcjowe będą dobrym rozwiązaniem jeżeli hodowca ma niezbyt duży areał gruntów. Wiadomo, że stosowanie pasz dla cieląt jest bezpieczne, bo są one zbilansowane.

Zapraszamy do zakupów, do kontaktu telefonicznego oraz do zakładki „OFERTA” w celu zapoznania się z gamą naszych produktów.

 

Źródło: https://www.agrofakt.pl/wybrac-starter-koncentrat-preparat-mlekozastepczy-dla-cielat

Żywienie krów mamek w okresie zimowym

Jednym z modeli produkcji żywca wołowego jest hodowla i chów mamek oraz ich potomstwa urodzonego po okresie naturalnego karmienia mlekiem matki.

Taki system najlepiej sprawdza się w gospodarstwach posiadających pastwiska, na których zwierzęta przebywają 7 miesięcy w roku. W tym okresie jedynym pokarmem powinno być pielęgnowane pastwisko. Resztę czasu (miesiące zimowe) bydło spędza najczęściej w oborze. W tym czasie zwierzęta muszą być żywione paszami konserwowanymi.

Aby dostosować cykl reprodukcyjny do takiego modelu produkcji, decydujemy się na synchronizację rui i wycielenia na późną zimę. Przy takim rozwiązaniu cielęta przychodzą na świat w lutym. Porody odbywają się w bardzo dogodnych do kontroli warunkach. Po okresie ok. 1,5 miesiąca młode wychodzą z matkami na kwietniowe pastwisko, gdzie zażywają ruchu oraz mają kontakt ze świeżym powietrzem i słońcem.

W takim modelu krowy mamki w okresie utrzymania alkierzowego są w dwóch fazach fizjologicznych:

  • Zasuszenia – od początku przebywania w oborze lub wiacie do wycielenia,
  • Początkowej laktacji – od porodu do wiosennego wyjścia na pastwisko.

W pierwszej fazie – zasuszenia – proponujemy zastosowanie paszy objętościowej, tj. Balans 18,5. Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca o dużej zawartości włókna surowego. Można ją podawać dla krów mlecznych jak również dla bydła opasowego. W jej skład wchodzi m. in. łuska i śruta sojowa, otręby pszenne oraz śruta słonecznikowa.

W fazie początkowej laktacji radzimy przejść na pasze treściwe. Na samym początku zalecamy podanie mamce paszy MILKSTART. Mieszanka paszowa uzupełniająca MILKSTART zabezpiecza wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze krów w okresie okołoporodowym. Dzięki zastosowaniu tłuszczu chronionego i gliceryny pasza zawiera bardzo wysoki poziom energii – 7,8 MJ, zabezpieczający krowę w okresie okołoporodowym przed występowaniem chorób metabolicznych min. ketozy. Dzięki zawartości żywych kultur drożdży – 2 000 000 000 CFU/kg, czerwonych alg morskich, absorbentu mykotoksyn osiągniemy wysoki poziom buforowania środowiska żwacza. W późniejszym okresie polecamy paszę KW 20 Mocna. Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych w okresie laktacji o wysokiej zawartości energii.  Składa się ona m. in. z kukurydzy, łuski sojowej oraz ze śrut: rzepakowej, słonecznikowej i sojowej.

W celu ustalenia programu żywieniowego zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, do których numery można znaleźć w zakładce „KONTAKT”.

Zwalczanie chwastów jesienią

Walka z chwastami w okresie jesiennym ma duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju zbóż. Dzięki temu w późniejszym czasie otrzymujemy większe i lepsze jakościowo plony. Dlaczego tak ważne jest zwalczanie chwastów jesienią?

Chwasty są poważną konkurencją dla zbóż, które są w początkowych fazach rozwoju. Odbierają im składniki pokarmowe, dostęp do światła oraz wilgoć. Są również żywicielami dla szkodników, w tym mszyc.

Obecność chwastów na polu prowadzi do pogorszenia zimotrwałości upraw. Chwasty pojawiające się jesienią szybciej się rozwijają, osiągają większe rozmiary oraz wytwarzają większą liczbę nasion w porównaniu do form jarych. Kiedy chwasty osiągną zaawansowaną fazę rozwojową, dochodzi do zmniejszenia skuteczności zabiegów, które będziemy wykonywać wiosną. Dlatego jesienne zwalczanie chwastów w zbożach należy przeprowadzić jak najwcześniej

Usunięcie jesienią niepożądanych roślin z uprawy zbóż, wpłynie korzystnie na ich wzrost i prawidłowy rozwój. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu dla zboża optymalnego dostępu do składników pokarmowych zawartych w glebie oraz dostępu do światła i wilgoci. Wpłynie to również korzystnie na rozwój silniejszego systemu korzeniowego, co będzie miało pozytywny wpływ na przezimowanie upraw. Zachwaszczony łan w znacznie większym stopniu narażony jest na choroby. Dzieje się tak, ponieważ obecność chwastów w łanie wpływa na jego większe zagęszczenie. Powoduje to korzystniejsze warunki dla rozwoju patogenów.

Szkodliwość chwastów różni się w zależności od gatunku. Wybór odpowiedniego środka chwastobójczego, powinien uwzględniać przedplon oraz stopień zachwaszczenia pola. Odpowiedni dobór środka zapewni wysoką skuteczność zabiegu.

Herbicydy stosowane do zwalczania chwastów, należy aplikować w ich niższych fazach rozwojowych. Stosuje się je w okresie największej wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego. Zwalczanie chwastów w zbożach najlepiej przeprowadzić z wykorzystaniem herbicydu, którego substancje czynne będą działać nalistnie i doglebowo. Dzięki temu możliwe będzie wyeliminowanie chwastów, które zdążyły już wzejść, jak i tych będących w fazie kiełkowania.

Przypominamy, że nasza firma prowadzi także skup zbóż. Po obfitych plonach zapraszamy do zapoznania się z cenami skupu oraz do kontaktu pod numerem
85 681-67-33

Jak żywić krowy w sezonie zimowym?

Każdego roku gospodarze zadają sobie pytanie jak będzie żywił krowy w okresie zimowym. Spadki temperatury wzmagają prace organizmu, a także powodują spadek odporności. Dlatego gospodarz musi się zastanowić nad dawką pokarmową, która uzupełni wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Żywienie w sezonie zimowym trwa od października do maja, ponieważ w tym okresie pastwiska nie dostarczają składników pokarmowych. Hodowcy w zimie jest dużo łatwiej żywić krowę indywidualnie do ich potrzeb. Niestety latem jest to trudniejsze, gdyż gospodarz nie wie, ile zielonek zwierzę przyjęło na pastwisku. Zimowe żywienie krów mlecznych powinno być oparte na dobrej paszy objętościowej, np. sianie, roślinach okopowych lub kiszonkach. Należy pamiętać, aby utrzymać dawkę na jednakowym poziomie odżywczym, gdyż skutkuje to optymalną strawność podawanej dla zwierzęcia paszy.

Kiszonki powinny być wysokobiałkowe i energetyczne. Jako kiszonka wysokobiałkowa najlepiej sprawdzi się sianokiszonka w dawce od 15kg do 20 kg. Najlepiej jako kiszonka energetyczna sprawdzi się kiszonka z kukurydzy w ilości 15kg i sianokiszonka w ilości od 3 do 6 kg.
Do tego warto dodać rośliny okopowe i wysłodki, ponieważ poprawiają one trawienie pasz treściwych o dużej zawartości białka. Przy żywieniu zimowym należy także pamiętać o dodatkach paszowych, które uzupełnią dawkę pokarmową o witaminy oraz minerały.

Serdecznie zapraszamy do zakupu naszych produktów w okresie żywienia zimowego.

KONFERENCJA NAUKOWA „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu „Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów”  finansowanego ze  środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr ROR-II/KSOW-N-15/2019) w dniu 30 października 2019 r. organizuje dla rolników województwa podlaskiego, doradców rolnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz zainteresowanych osób konferencję naukową nt. „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”. Konferencja odbędzie się w Białymstoku, w siedzibie Wydziału Ekonomii i Finansów UwB przy ul. Warszawskiej 63 w godz. 9.30-18.00.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z wynikami badań oraz wymiana poglądów w zakresie: organizacji rynków rolnych w Polsce i w województwie podlaskim, prawnych uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, instrumentów wsparcia tych grup, problemów funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie podlaskim oraz przykładów grup odnoszącymi sukcesy.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale konieczne jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia. Rekrutację uczestników prowadzi Podlaska Izba Rolnicza jako partner projektu. Zaproszenie i karta zgłoszenia znajdują się na stronie: www. http://www.pirol.pl/2019/09/26/konferencja-naukowa-grupy-producentow-rolnych-szanse-i-bariery-rozwoju-2/;  tel. 85 6760858; e-mail: bialystok@pirol.pl.  Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

https://www.weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/konferencja-naukowa-grupy-producentow-rolnych-szanse-i-bariery-rozwoju/1c0a654f

[insert-modal-contact-form]