9 wrzesień

Dobór odmian zbóż ozimych do siewu

Nareszcie spadł deszcz. Można ze spokojem myśleć o siewie zbóż ozimych. Niezalażnie od stanowiska i nawożenia jednym z bardzo ważnych czynników decydujących o uzyskiwaniu wysokich i dobrych jakościowo plonów zbóż jest dobór odpowiedniej odmiany do określonych warunków glebowych i klimatycznych. W Krajowym rejestrze odmian jest obecnie zarejestrowanych kilkaset odmian zbóż, z czego wiele nie zostało wyhodowanych w naszym kraju. Wybór odmiany nie jest więc łatwy. Najpewniej jest stawiać na odmiany sprawdzone czyli te, które są plenne i stabilnie plonują w latach. Jednak należy pamiętać, że nowe odmiany wnoszą duży postęp hodowlany. Szczególnie postęp dotyczy ciągłego zwiększania plenności odmian, ale również jest zauważalny w zwiększaniu odporności na porażanie przez grzyby chorobotwórcze, co ma ogromne znaczenie w uprawach ekologicznych. Ważne są także inne właściwości: szybkość rozwoju roślin i ich wysokość ( niedopuszczanie do zachwaszczenia), wczesność i równomierność dojrzewania oraz zimotrwałość. Te właściwości odmian są podawane przez firmy hodowlano-nasienne w różnych materiałach promujących, na stronach internetowych tych firm itp.

Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej odmiany mogą ułatwić wyniki doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które są prowadzone w różnych rejonach Polski ( dla każdego województwa). Celem badań jest sprawdzenie przydatności odmian do uprawy w naszych warunkach klimatyczno-glebowych, ale również zweryfikowanie charakterystyki odmian jaką przedstawiają firmy hodowlano-nasienne czy dystrybutorzy odmiany. System PDO umożliwia także rekomendację odmian do uprawy na terenie poszczególnych województw. Odmiany, które okazały się szczególnie wartościowe w jakimś rejonie ( województwie) – są wpisane na listę zalecanych odmian ( LZO) dla danego województwa – są uznane za najlepsze do uprawy w danym województwie.

https://www.coboru.gov.pl/pdo/rekomendacja_woj

W celu wyboru odmian rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa należy wybrać województwo, a następnie gatunek.

Na listach odmian zalecanych do uprawy w pozycji „Od kiedy” podano rok, w którym dana odmiana po raz pierwszy została rekomendowana w województwie.

W tym roku COBORU dla województwa podlaskiego rekomenuje do siewu następujące odmiany:

Pszenica ozima:

Artist

RGT Kilimanjaro

RGT Bilanz

Euforia

Tonnage

LG Keramik

Opoka

RGT Specialist

SY Orofino

Venecja

Pszenżyto ozime:

Dolindo

SU Liborius

Tadeus

Toro

Medalion

Żyto ozime:

Dańkowskie Granat

Dańkowskie Hadron

Dańkowskie Turkus

KWS Serafino

KWS Jethro

KWS Trebiano

KWS Vinetto

KWS Berado

Piano

[insert-modal-contact-form]