10 sierpień

RAPORT ŻNIWNY I TENDENCJE CENOWE ZBÓŻ

 Z informacji przekazanych przez OT KOWR wynika, że zbiory jęczmienia ozimego dobiegają końca. W zachodniej i centralnej części Polski skoszona powierzchnia uprawy tego zboża wynosi 96–99%. Koszone są także pozostałe zboża ozime, w tym pszenica i żyto. W północnej części kraju zbiory zbóż są najmniej zaawansowane. Podaż ziarna do skupu jest relatywnie niewielka, pomimo szacowanych dobrych zbiorów (według GUS 26,6 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami). Z większości regionów kraju dochodzą informacje o dobrych parametrach jakościowych ziarna, chociaż lokalnie odnotowuje się obniżenie zawartości białka. W kraju trwa także zbiór rzepaku ozimego.

  Najbardziej zaawansowane zbiory rzepaku mają miejsce w południowej i centralnej Polsce. Jakość nasion rzepaku w większości województw nie wzbudza zastrzeżeń. Część rolników decyduje się na magazynowanie zebranych nasion i sprzedaż w późniejszym terminie, oczekując wzrostu cen. Według wstępnego szacunku GUS powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w 2022 r. wynosi blisko 1,1 mln ha i jest o 8% większa niż przed rokiem. Zbiory nasion rzepaku i rzepiku GUS ocenił na poziomie 3,6 mln ton, o 12% wyższym niż rok wcześniej.

 Było to o 10% mniej niż przed miesiącem, ale o 80% więcej niż przed rokiem. Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 1188 zł/t, o 2% niższym niż w poprzednim tygodniu i o 11% niższym niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 90% droższe niż w porównywalnym okresie 2021 r.

TENDENCJE CENOWE

 Za jęczmień paszowy uzyskiwano 1 252 zł/t wobec 1 253 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była o 7% niższa od notowanej przed miesiącem, ale o 74% wyższa niż rok wcześniej. Za pszenżyto przeciętnie płacono 1271 zł/t, o 4% mniej niż tydzień wcześniej i o 12,5% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 74% wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 1 155 zł/t i była o 2% niższa niż przed tygodniem, ale dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. Kukurydzę średnio w kraju kupowano po 1 428 zł/t wobec 1 432 zł/t w poprzednim tygodniu. W porównaniu z notowaniami sprzed miesiąca i roku zboże to było droższe odpowiednio o 3% i 39%. W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu zbóż są najwyższe w makroregionie północnozachodnim w kraju (z wyjątkiem kukurydzy, która jest nieznacznie droższa w makroregionie centralno-wschodnim). Tendencja ta ma związek z potencjalnie łatwiejszym dostępem do eksportu zbóż z makroregionu północno-zachodniego poprzez porty morskie oraz granicę z Niemcami.

 Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 4.08.2022 r. ukształtowała się na poziomie 342,25 EUR/t wobec 337,00 EUR/t w notowaniu z 3.08.2022 r. (wzrost o 1,6%). Cena pszenicy była wyższa (o 0,3%) od odnotowanej przed tygodniem, tj. 28.07.2022 r. (341,25 EUR/t). Na giełdzie MATIF w notowaniu z 4.08.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 327,00 EUR/ti była o 1,9% wyższa niż w notowaniu z 3.08.2022 r. (321,00EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była o 1,2% wyższa od ceny uzyskanej przed tygodniem, tj. 28.07.2022 r. (323,25 EUR/t).

[insert-modal-contact-form]