10 listopad

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt – stawki w 2022 r.

Ubezpieczenie upraw rolnych – wiemy już jakie stawki maksymalnych sum ubezpieczenia będą obowiązywać w 2022 r. Można je znaleźć w rozporządzeniu MRiRW, które właśnie trafiło do konsultacji publicznych. Czy maksymalne sumy ubezpieczenia będą wyższe niż w 2021 r.?

Maksymalne sumy – ubezpieczenie upraw rolnych

W rozporządzeniu MRiRW zaproponowało, aby maksymalne sumy ubezpieczenia – stawki dla 1 ha upraw rolnych wynosiły:

 • 20 257 zł – dla zbóż,
 • 8 514 zł – w przypadku kukurydzy,
 • 12 663 zł – w odniesieniu do rzepaku i rzepiku,
 • 48 000 zł – dla chmielu,
 • 34 808 zł – w przypadku tytoniu.

Maksymalne sumy ubezpieczenia odnoszą się również do upraw rolnych takich jak:

 • 235 253 zł – dla warzyw gruntowych,
 • 106 660 zł – w przypadku drzew i krzewów owocowych,
 • 60 185 zł – w odniesieniu do truskawek,
 • 38 545 zł – dla ziemniaków,
 • 9 999 zł – dla buraków cukrowych,
 • 15 978 zł – w przypadku roślin strączkowych.

Ubezpieczenie upraw rolnych w 2022 r. – stawki

Analizując powyższe stawki i porównując je z tymi, które obowiązywały w 2021 r. można zauważyć, że są niższe w odniesieniu do m.in. drzew i krzewów owocowych. Powyższą zmianę uzasadniono następująco:

 Zmiany wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku, wynikają ze zmian w wysokości plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych również od wartości nasadzeń – np. przy wyliczaniu maksymalnej sumy ubezpieczenia nasadzeń przyjęto ceny i  obsadę dla czereśni karłowatej (cena sadzonki czereśni karłowatej 30 zł/szt., obsada 1 250 szt./ha.

Kolejną zmianę zawarto natomiast w uzasadnieniu rozporządzenia, gdzie podano że do zbóż oprócz podstawowych gatunków zaliczono również proso i grykę.

Jakie będą maksymalne sumy? Ubezpieczenie zwierząt

Resort rolnictwa w rozporządzeniu przedstawił nie tylko stawki ubezpieczenia dla upraw rolnych, ale także dla zwierząt w odniesieniu do 1 sztuki zwierzęcia. W zależności od gatunku maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

 • 9 912 zł – w przypadku bydła,
 • 12 276 zł – dla koni,
 • 914 zł – w odniesieniu do owiec,
 • 700 zł – w przypadku kóz,
 • 1 539 zł – dla świń,
 • 53 zł – w przypadku kur, perlic i przepiórek,
 • 65 zł – dla kaczek,
 • 250 zł – w odniesieniu do gęsi.

W przypadku zwierząt resort rolnictwa zaproponował określenie maksymalnych sum ubezpieczenia odrębnie dla kaczek, gęsi, indyków, a także strusi. Znamy już więc stawki – maksymalne sumy ubezpieczenia upraw rolnych a także zwierząt. Rozporządzenie MRiRW trafiło do konsultacji publicznych.

Źródło: Agrofakt

[insert-modal-contact-form]