22 wrzesień

Uważaj, co siejesz Nie daj się oszukać szarej strefie!

Uważaj, co siejesz

Nie daj się oszukać szarej strefie!

                  Nielegalny obrót materiałem do siewu to zmora hodowców roślin rolniczych i licencjonowanych producentów nasion. Niestety, ziarno do siewu za pół ceny lub „od sąsiada” wciąż znajduje nabywców wśród rolników, świadomych lub nieświadomych, że w ten sposób szkodzą sami sobie.

                 Jakich transakcji lepiej unikać?

1) Przygodni sprzedawcy z targowiska lub ogłoszenia

• zwykle nie posiadają uprawnień, aby sprzedawać materiał do siewu (licencja od hodowcy, rejestracja w PIORiN-ie)

• oferują i sprzedają do siewu niekwalifikowane nasiona lub sadzeniaki, co jest nielegalne

• kupujący rolnik nie otrzyma faktury i nie może złożyć reklamacji

• kupujący rolnik nie ma pewności, czy dane w ofercie są zgodne z prawdą

• jeśli rolnik wysieje nabyty materiał niekwalifikowany odmiany chronionej, naruszy wyłączne prawo hodowcy, podlega sankcjom i może zostać obciążony odszkodowaniem

2) Wymiana sąsiedzka

• narusza wyłączne prawo hodowcy do odmiany i grozi odszkodowaniem

• prawo łamią obaj rolnicy, którzy wymieniają się zebranym materiałem do siewu

• takie działanie może być legalne jedynie, gdy obaj rolnicy otrzymają pisemną zgodę od hodowcy (przed transakcją, a nie po fakcie!)

3) „Okazje”

• sprzedawca oferuje materiał kwalifikowany w podejrzanie niskiej cenie

• worki nie są oryginalnie zamknięte, brak urzędowej etykiety

• etykieta wygląda na podrobioną

• dane na fakturze są niepełne lub niezgodne z danymi na etykiecie

• sprzedawca odmawia wystawienia faktury.

                   Aby legalnie handlować materiałem do siewu, należy uzyskać pisemną licencję od hodowcy, którego odmianę chcemy rozmnażać i sprzedawać na cele siewne, zarejestrować się w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) jako prowadzący obrót materiałem siewnym oraz zgłosić prowa-dzone plantacje. Plantacje te, a później zebrane z nich nasiona lub sadzeniaki poddane zostaną szczegółowej, kilkuetapowej kontroli, od oceny polowej, poprzez badania laboratoryjne, ocenę tożsamości i czystości odmianowej, aż do oceny cech zewnętrznych. Tylko jeśli pomyślnie przejdą wszystkie etapy, zostaną dopuszczone przez PIORiN do obrotu.

Tekst: Raport Rolny

[insert-modal-contact-form]