7 wrzesień

Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego

Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego

Rezygnacja z jesiennej ochrony herbicydowej na rzecz wiosennej, to poważny błąd, który bardzo często popełniają plantatorzy rzepaku ozimego.

Niestety takie podejście do ochrony plantacji rzepaku, może się zemścić na wiosnę, ponieważ chwasty mając dogodne warunki do szybkiego skiełkowania, łatwiej osiągają odpowiedni rozwój nie-zbędny do dobrego przezimowania. Natomiast roślina uprawna już na starcie ma poważny problem z konkurowaniem o życiodajną przestrzeń z chwastami.

Przed samym siewem rzepaku ozimego

Po starannym doprawieniu pola ale przed siewem rzepaku ozimego plantator ma do dyspozycji jedynie środek o nazwie napropamid, który wchodzi w skład kilku herbicydów (np. Devrinol 450 SC, Baristo 500 SC). Niewątpliwą zaletą tej substancji jest to, że jest aktywowana nawet przy minimalnej zawartości wody w glebie. Warunkiem jednak jej skutecznego działania jest wymieszanie z glebą na głębokość około 2-3 cm. Nie zastosowanie się do tego zalecenia spowoduje, że napropamid bardzo szybko się rozkłada pod wpływem promieni słonecznych, wtedy jego działanie chwastobójcze jest bar-dzo mocno ograniczone .

Do kilku dni po siewie rzepaku ozimego

Najlepsze rezultaty dają zabiegi doglebowe przeprowadzone do 3 dni po siewie, które bardzo dobrze ograniczają konkurencję ze strony chwastów już od momentu ich wschodów.

Substancje doglebowe z reguły działają skuteczniej na niektóre gatunki chwastów, w porównaniu do oprysków nalistnych, ale przy założeniu, że występuje odpowiednia wilgotność gleby.

Pamiętajmy, że termin doglebowy aplikacji herbicydów bardzo często obarczony jest pewnym ryzykiem, gdyż ze względu na możliwość wystąpienia w tym czasie niedoborów wody w warstwie ornej gleby, środki te mogą mieć ograniczone spektrum działania lub po prostu nie będą działały.

Co w takim przypadku może zrobić plantator?

W warunkach długotrwałej suszy plantator powinien wykonać za-bieg późnym wieczorem lub nawet nocą. Wykorzystując w ten sposób pojawiającą się rosę, która ułatwi związanie s.cz. herbicydu z glebą. Chlomazon (np. Boa 360 CS, Clomazon 480 EC, Efector 360 CS, Hadar 360 CS, Kilof 480 EC, Marqis 360 CS, Reactor 480 EC, Szabla 480 EC), który zaliczany jest do inhibitorów biosyntezy ka-rotenoidów. Działa na chwasty głównie w okresie od momentu ich kiełkowania do fazy pierw-szych liści.

Metazachlor (np. Butisan 500 SC, Dakota 500 SC, Naspar 500 SC, Parsan 500 SC, Rapsan 500 SC, Rexxan SC), który jest zaliczany do inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych, a pobierany jest głównie przez korzenie wrażliwych gatunków chwastów. Dimetachlor (np. Teridox 500 SC) to kolejna s.cz., która zaliczana jest do związków z grupy chloroacetanilidów. Pobierany jest głównie przez pędy kiełkujących nasion chwastów, jak również w mniejszym stopniu przez ich korzenie. Petoksamid (np. Conan 600 EC, Koban 600 EC), który zaliczany jest do związków z grupy chloroacetamidów. Pobierany jest głównie przez siewki kiełkujących nasion chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.

Najskuteczniejsze są mieszaniny!

Najłatwiejsze w aplikacji są gotowe fabryczne mieszaniny różnych s.cz., wchodzące w skład jednego herbicydu, np. Altiplano Dam, Colzamid Top, Command Top 375 CS, DevrinolTop 375 CS (chlomazon + napropamid), Pro-nap Extra 430 EC, Brasan 540 EC (dimetachlor + chlomazon), Nero 424 EC (chlomazon + petoksa-mid), Butisan Star 416 SC, Im-presco 416 SC, Permuson 416 SC, Sultan Top 500 SC, Tazachmer 500 SC (metazachlor + chino-merak), Butisan Duo 400 EC, Springbok (metazachlor + dimete-namid-P), Kalif Mega 283 SE, Kalif Mega 283 ZC, Nimbus 283 SE (chlomazon + metazachlor), Bu-tisan Mix, Butisan Pro, Tanaris (chinomerak + dimetenamid-P), Colzor Trio 405 EC, Colzor Syn Tech (dimetachlor + chlomazon + napropamid) czy Butisan Star Max 500 SE, Butisan Avant, Nimbus Gold (metazachlor + chinomerak + dimetenamid-P).

Ponadto istnieje możliwość sporządzenia mieszaniny samemu, są to tzw. mieszanki zbiornikowe, składające się z dwóch czy trzech herbicydów, np. Command 360 CS + Devrinol 450 SC (chlomazon + napropamid), Teridox 500 EC + Kilof 480 EC (dimetachlor + chlomazon), Kliner 600 EC + Reactor 360 CS (petoksamid + chlomazon), Chlomazon 480 EC + Znachor 500 SC (chlomazon + metazachlor) czy Baristo 500 SC + Efector 360 CS + Metax 500 SC (napropamid + chlomazon + metazachlor)

Treść :Raport Rolny 08/2020

[insert-modal-contact-form]