4 luty

Oświadczenie potwierdzające brak zmian do wniosku o przyznanie płatności

Drodzy Klienci

Chcemy poinformować, że od 15 lutego do 14 marca 2019 r. można zamiast wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku. Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 roku i że chce ubiegać się w 2019 roku o te same płatności co w roku 2018. Więcej informacji oraz formularz wniosku został udostępniony na stronie www.arimr.gov.pl.

[insert-modal-contact-form]