31 marzec

GMP+B1+B4

Informujemy, że w ramach strategii rozwoju Spółka Farmpasz rozpoczęła proces certyfikacji w standardzie GMP+B1+B4
System certyfikacji w przemyśle paszowym GMP+ został zainicjowany jako holenderski krajowy program zapewnienia jakości, wypracowany we współpracy z sektorem przetwórstwa mleka, jaj i mięsa.
Certyfikat GMP+ to szereg szczegółowych standardów skupiających w sobie wymagania GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) oraz wymagania systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP.
Obecnie funkcjonują następujące standardy GMP+:
• GMP B1 Produkcja, handel i usługi;
• GMP B2 Produkcja składników paszowych;
• GMP B3.2 Handel paszami dla zwierząt – dostawa do gospodarstw hodujących bydło;
• GMP B3 Handel, przyjęcie, magazynowanie i transport pasz;
• GMP B4 Transport;
• GMP B4.3 Krótki transport morski i transport śródlądowymi drogami wodnymi;
• GMP B6 Uprawa materiałów paszowych;
• GMP B8 Produkcja i handel karmą dla zwierząt;
• GMP B10 Badania laboratoryjne.

[insert-modal-contact-form]