8 grudzień

Przechodzenie bydła mlecznego na wiosenne żywienie

Najważniejszym problemem w okresie wiosennym jest właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem energetyczno-białkowym. Początkowo występuje nadmiar białka, przy niskiej zawartości suchej masy, włókna i energii. W późniejszym okresie mamy zbyt dużo włókna oraz mniejszą smakowość.

NALEŻY PAMIĘTAĆ!

  1. Żywienie zielonkami należy wprowadzać stopniowo przez okres 2 – 3 tygodni.
  2. Dawki pokarmowe uzupełnia się o związki magnezu, polecamy dolomit paszowy i ALGOFARM.
  3. Uzupełnić należy poziom energii, polecamy paszę KM Energia MAX.
  4. Oprócz zielonek powinno się stosować inne pasze równoważące poziom białka i energii. Polecamy łuskę sojową granulowaną bądź sypką.
  5. Z pasz treściwych stanowiących uzupełnienie dawki polecamy w tym okresie paszę KL (Krowa Letnia) i KM Energi.
[insert-modal-contact-form]