7 grudzień

A może by utworzyć grupę producentów mleka?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, ma olbrzymie znaczenie dla grup i organizacji producentów. Po pierwsze umożliwia pozyskanie środków unijnych, po drugie stwarza realną siłę działania rolnika w grupie, umożliwia wspólne przetrwanie, pewne inwestowanie w swoje gospodarstwo i spokojne patrzenie w przyszłość. Dalej idąc i dosadnie stwierdzając grupa pomoże w uzyskaniu lepszych cen na posiadane do sprzedaży produkty, a także czynione niezbędne zakupy.

Zakładając, że zostanie stworzona grupa producentów mleka, negocjacji podlegałyby ceny sprzedaży wytworzonego mleka jak i np. ceny przy zakupie paszy. Grupa stworzy możliwość negocjacji zarówno z mleczarnią, jak i z zakładem produkującym paszę.

O zasadach tworzenia grup można przeczytać na Stronie ARiMR. Agencja szczegółowo opisuje możliwości programu, zasady pozyskiwania pomocy jak i miejsca gdzie należy szukać wsparcia przy organizacji. Informacji praktycznych można również zasięgnąć od grup, które już zostały stworzone i powodzenie których może przybliżyć podjęcie decyzji w celu zadziałania.

Poniżej link ze szczegółowymi informacjami:
LINK

[insert-modal-contact-form]