2 grudzień

POMOC PRODUCENTOM MLEKA

Komisja Europejska we wrześniu 2016r. zajęła się Programem pomocy producentom mleka.

Przekazany do oceny komisji Europejskiej projekt Programu został skierowany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W okresie jednego miesiąca od ukazania tej publikacji strony zainteresowane mogły przedstawić uwagi. Minął już termin do składania uwag, więc lada dzień powinny pojawić się informacje na temat Programu.

Program złożony przez władze Polskie zakłada wprowadzenie pomocy dla producentów mleka, którzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot w roku kwotowym 2014/2015.

Program zakłada umorzenie w całości albo w części pozostałej do uiszczenia opłaty naliczonej za przekroczenie kwot.

Źródło: https://bip.minrol.gov.pl/Pomoc-publiczna-w-rolnictwie

[insert-modal-contact-form]