Żywienie krów mamek w okresie zimowym

Jednym z modeli produkcji żywca wołowego jest hodowla i chów mamek oraz ich potomstwa urodzonego po okresie naturalnego karmienia mlekiem matki.

Taki system najlepiej sprawdza się w gospodarstwach posiadających pastwiska, na których zwierzęta przebywają 7 miesięcy w roku. W tym okresie jedynym pokarmem powinno być pielęgnowane pastwisko. Resztę czasu (miesiące zimowe) bydło spędza najczęściej w oborze. W tym czasie zwierzęta muszą być żywione paszami konserwowanymi.

Aby dostosować cykl reprodukcyjny do takiego modelu produkcji, decydujemy się na synchronizację rui i wycielenia na późną zimę. Przy takim rozwiązaniu cielęta przychodzą na świat w lutym. Porody odbywają się w bardzo dogodnych do kontroli warunkach. Po okresie ok. 1,5 miesiąca młode wychodzą z matkami na kwietniowe pastwisko, gdzie zażywają ruchu oraz mają kontakt ze świeżym powietrzem i słońcem.

W takim modelu krowy mamki w okresie utrzymania alkierzowego są w dwóch fazach fizjologicznych:

  • Zasuszenia – od początku przebywania w oborze lub wiacie do wycielenia,
  • Początkowej laktacji – od porodu do wiosennego wyjścia na pastwisko.

W pierwszej fazie – zasuszenia – proponujemy zastosowanie paszy objętościowej, tj. Balans 18,5. Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca o dużej zawartości włókna surowego. Można ją podawać dla krów mlecznych jak również dla bydła opasowego. W jej skład wchodzi m. in. łuska i śruta sojowa, otręby pszenne oraz śruta słonecznikowa.

W fazie początkowej laktacji radzimy przejść na pasze treściwe. Na samym początku zalecamy podanie mamce paszy MILKSTART. Mieszanka paszowa uzupełniająca MILKSTART zabezpiecza wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze krów w okresie okołoporodowym. Dzięki zastosowaniu tłuszczu chronionego i gliceryny pasza zawiera bardzo wysoki poziom energii – 7,8 MJ, zabezpieczający krowę w okresie okołoporodowym przed występowaniem chorób metabolicznych min. ketozy. Dzięki zawartości żywych kultur drożdży – 2 000 000 000 CFU/kg, czerwonych alg morskich, absorbentu mykotoksyn osiągniemy wysoki poziom buforowania środowiska żwacza. W późniejszym okresie polecamy paszę KW 20 Mocna. Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych w okresie laktacji o wysokiej zawartości energii.  Składa się ona m. in. z kukurydzy, łuski sojowej oraz ze śrut: rzepakowej, słonecznikowej i sojowej.

W celu ustalenia programu żywieniowego zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, do których numery można znaleźć w zakładce „KONTAKT”.

Jak żywić krowy w sezonie zimowym?

Każdego roku gospodarze zadają sobie pytanie jak będzie żywił krowy w okresie zimowym. Spadki temperatury wzmagają prace organizmu, a także powodują spadek odporności. Dlatego gospodarz musi się zastanowić nad dawką pokarmową, która uzupełni wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Żywienie w sezonie zimowym trwa od października do maja, ponieważ w tym okresie pastwiska nie dostarczają składników pokarmowych. Hodowcy w zimie jest dużo łatwiej żywić krowę indywidualnie do ich potrzeb. Niestety latem jest to trudniejsze, gdyż gospodarz nie wie, ile zielonek zwierzę przyjęło na pastwisku. Zimowe żywienie krów mlecznych powinno być oparte na dobrej paszy objętościowej, np. sianie, roślinach okopowych lub kiszonkach. Należy pamiętać, aby utrzymać dawkę na jednakowym poziomie odżywczym, gdyż skutkuje to optymalną strawność podawanej dla zwierzęcia paszy.

Kiszonki powinny być wysokobiałkowe i energetyczne. Jako kiszonka wysokobiałkowa najlepiej sprawdzi się sianokiszonka w dawce od 15kg do 20 kg. Najlepiej jako kiszonka energetyczna sprawdzi się kiszonka z kukurydzy w ilości 15kg i sianokiszonka w ilości od 3 do 6 kg.
Do tego warto dodać rośliny okopowe i wysłodki, ponieważ poprawiają one trawienie pasz treściwych o dużej zawartości białka. Przy żywieniu zimowym należy także pamiętać o dodatkach paszowych, które uzupełnią dawkę pokarmową o witaminy oraz minerały.

Serdecznie zapraszamy do zakupu naszych produktów w okresie żywienia zimowego.

[insert-modal-contact-form]