Jak żywić krowy w sezonie zimowym?

Każdego roku gospodarze zadają sobie pytanie jak będzie żywił krowy w okresie zimowym. Spadki temperatury wzmagają prace organizmu, a także powodują spadek odporności. Dlatego gospodarz musi się zastanowić nad dawką pokarmową, która uzupełni wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Żywienie w sezonie zimowym trwa od października do maja, ponieważ w tym okresie pastwiska nie dostarczają składników pokarmowych. Hodowcy w zimie jest dużo łatwiej żywić krowę indywidualnie do ich potrzeb. Niestety latem jest to trudniejsze, gdyż gospodarz nie wie, ile zielonek zwierzę przyjęło na pastwisku. Zimowe żywienie krów mlecznych powinno być oparte na dobrej paszy objętościowej, np. sianie, roślinach okopowych lub kiszonkach. Należy pamiętać, aby utrzymać dawkę na jednakowym poziomie odżywczym, gdyż skutkuje to optymalną strawność podawanej dla zwierzęcia paszy.

Kiszonki powinny być wysokobiałkowe i energetyczne. Jako kiszonka wysokobiałkowa najlepiej sprawdzi się sianokiszonka w dawce od 15kg do 20 kg. Najlepiej jako kiszonka energetyczna sprawdzi się kiszonka z kukurydzy w ilości 15kg i sianokiszonka w ilości od 3 do 6 kg.
Do tego warto dodać rośliny okopowe i wysłodki, ponieważ poprawiają one trawienie pasz treściwych o dużej zawartości białka. Przy żywieniu zimowym należy także pamiętać o dodatkach paszowych, które uzupełnią dawkę pokarmową o witaminy oraz minerały.

Serdecznie zapraszamy do zakupu naszych produktów w okresie żywienia zimowego.

[insert-modal-contact-form]