KONFERENCJA NAUKOWA „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”

Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu „Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów”  finansowanego ze  środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr ROR-II/KSOW-N-15/2019) w dniu 30 października 2019 r. organizuje dla rolników województwa podlaskiego, doradców rolnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz zainteresowanych osób konferencję naukową nt. „Grupy producentów rolnych – szanse i bariery rozwoju”. Konferencja odbędzie się w Białymstoku, w siedzibie Wydziału Ekonomii i Finansów UwB przy ul. Warszawskiej 63 w godz. 9.30-18.00.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z wynikami badań oraz wymiana poglądów w zakresie: organizacji rynków rolnych w Polsce i w województwie podlaskim, prawnych uwarunkowań tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych, instrumentów wsparcia tych grup, problemów funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie podlaskim oraz przykładów grup odnoszącymi sukcesy.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale konieczne jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia. Rekrutację uczestników prowadzi Podlaska Izba Rolnicza jako partner projektu. Zaproszenie i karta zgłoszenia znajdują się na stronie: www. http://www.pirol.pl/2019/09/26/konferencja-naukowa-grupy-producentow-rolnych-szanse-i-bariery-rozwoju-2/;  tel. 85 6760858; e-mail: bialystok@pirol.pl.  Liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

https://www.weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/konferencja-naukowa-grupy-producentow-rolnych-szanse-i-bariery-rozwoju/1c0a654f

[insert-modal-contact-form]