28 luty

Dopłaty do sprzedaży ziarna pszenicy i kukurydzy

Rząd uruchomi pomoc dla rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy – dokumenty zostały przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Przygotowywana jest dopłata do zbóż z powodu spadku ich cen i wpływu na sytuację na krajowym rynku rolnym wojny na Ukrainie. Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił stawki planowanej pomocy do sprzedanego przez rolników ziarna pszenicy i kukurydzy. Rada Ministrów przyjęła projekt, teraz potrzebna jest zgoda KE. Kwoty mają być zróżnicowane zależnie od województwa i jego oddalenia od portów.

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacać wsparcie producentom rolnym, którzy ponieśli dodatkowe koszty w związku z brakiem stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.
 • Pomoc będzie obliczana w oparciu m.in. o stawkę pomocy zróżnicowaną w zależności od województwa, w którym prowadzona jest uprawa pszenicy lub kukurydzy:
  • 1 050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim;
  • 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim;
  • 840 zł  na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
  • 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim; 
  • 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach;
  • 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w pozostałych województwach.
 • Pomoc dla rolników zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej.
 • W związku z inwazją Rosji na Ukrainę doszło także do licznych zakłóceń na rynkach, co doprowadziło do wzrostu cen wielu produktów wykorzystywanych przy produkcji pasiecznej. W konsekwencji nastąpił wzrost kosztów utrzymania rodziny pszczelej. Dlatego rząd podniesie stawkę pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50 zł. Środki na to wsparcie zwiększą się jednocześnie z 35,5 mln zł do 60 mln zł.
 • W 2023 r. kontynuowana będzie ponadto pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla właścicieli lub współwłaścicieli statku rybackiego, którzy zobowiążą się do trwałego zaprzestania działalności połowowej. Wsparcie takie było udzielane w 2022 r.

Kiedy złożyć wniosek o pomoc do zbóż? Ważny jest termin sprzedaży

Minister rolnictwa zaznacza, że to jest mechanizm, który będzie zastosowany po akceptacji przez KE, tak, jak było to z nawozami. Pomocą zostanie objętych maksymalnie 50 hektarów.

Dowodem będzie faktura sprzedaży zboża między 15 grudnia 2022 roku a 31 maja 2023 – taki jest obecnie szacunek stosowania pomocy. Dlaczego od połowy grudnia? Kowalczyk wskazuje, że to wtedy nastąpił spadek cen na rynkach światowych.

– Nie wykluczam, że w przypadku wzrostu cen na rynkach światowych, możemy skrócić funkcjonowanie rozporządzenia lub je wydłużyć – zaznacza minister rolnictwa.

Oprócz faktury pomoc będzie limitowana na podstawie zadeklarowanych w ARiMR powierzchni uprawy pszenicy i kukurydzy. Przelicznikiem będzie przeciętny plon – w przypadku pszenicy 5,5 ha z hektara, kukurydz 7 t/ha. Pomoc będzie do 60 proc. tego plonu. Szacunki ministerstwa mówią o tym, że ok. 40 proc. ziarna rolnicy sprzedali.

Podsumowując na dzień dzisiejszy. Rolnicy w woj. podlaskim otrzymają dopłatę w wysokości 840 zł do hektara kukurydzy i 660 zł do hektara pszenicy z limitem do 50 ha i udokumetowaniem sprzedaży zboża między 15 grudnia 2022 roku a 31 maja 2023.

[insert-modal-contact-form]