31 marzec

DOPŁATY DO NAWOZÓW, ILE, JAK, KIEDY?

Finalizują się wytyczne dotyczące dopłat do nawozów dla gospodarstw rolnych. Komisja Europejska pozwala na uruchomienie pomocy publicznej w ramach walki z wysokimi kosztami produkcji rolnej, w tym nawozów. Polska jest jedynym krajem Wspólnoty, który chciał wdrożyć tego typu pomoc dla rolnictwa. Wypłata dopłat do hektara w związku wysokimi kosztami zakupu nawozów, czyli potocznie nazywanej „dopłatami do nawozów” ma być finansowana z budżetu krajowego. Być może dopłaty nie zrekompensują wzrostu kosztów środków produkcji, ale na pewno pomogą przetrwać ten największy kryzys w XXI wieku.

Ustalono już kwoty i zasady wypłacania dopłat, które będą realizowane przez ARiMR. Dopłaty mają na razie przysługiwać gospodarstwom do 50 ha, ale trwają jeszcze uzgodnienia o zwiększenie dopłaty do 300 ha. Dofinansowaniu będą  podlegać nawozy zakupione w okresie od 1 września 2021r. do 15 maja 2022r.

Maksymalny limit pomocy będzie wynosił:

500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych,

250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo -klimatycznego.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku producent rolny będzie zobowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty bądź imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. oraz w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., o ile wysokość pomocy będzie wyliczana na podstawie różnicy cen z faktur producenta rolnego.

 Budżet programu przewiduje pomoc w wysokości około 3,9 mld złotych.

Pomoc na zakup nawozów będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

 Aby dostać dopłatę do nawozów trzeba spełnić podstawowy warunek – kupić nawóz na fakturę w okresie od 1 września 2021 do 15 maja 2022 i złożyć wniosek z fakturami w biurze powiatowym ARiMR. Ważne jest, aby wcześniej złożyć wniosek o tzw. dopłaty obszarowe. Ze względu na ustalony limit pomocy do 50ha i stawki 500zł/ha do upraw rolnych, maksymalna dopłata do nawozów na gospodarstwo może wynieść: 50ha*500zł=25000zł do gruntów ornych i 12500zł do użytków zielonych. Gospodarstwo 100ha może dostać maksymalnie 25000zł. Jeśli powierzchnia gospodarstwa wynosi 10ha to maksymalnie 5000zł. Ostatecznie – nawet, jeśli różnica wyliczonych cen za tonę np. saletry wyniesie 1500zł x np. 30ton = 45000zł to i tak gospodarstwo o pow. 50ha dostanie jedynie dopłatę do wysokości limitu, czyli 25000zł.

[insert-modal-contact-form]