18 październik

Ziór kukurydzy na ziarno – optymalny termin

Październik to czas zbioru kukurydzy uprawianej na ziarno. Ważne aby był przeprowadzony w odpowiednich warunkach, ponieważ lepsza dojrzałość ziarna to istotne poprawienie wskaźników jakościowych, zaś niższa wilgotność to oszczędności przy suszeniu.

Jaki termin wybrać?

Kukurydza ziarnowa dojrzewa na przełomie września i października, natomiast termin zbioru wpływa przede wszystkim na ilość i wartość użytkową plonu. Wyschnięte liście okrywowe kolb oraz wystąpienie tzw. stadium czarnej plamki, czyli powstanie niewielkiego sczernienia u nasady ziarniaka, przy zarodku, to czas odpowiedni do zbioru kukurydzy.


Termin uzyskania dojrzałości omłotowej zależy od wczesności odmiany (FAO) oraz przebiegu pogody. Ważne jest aby podczas zbioru zawartość wody w ziarnie była jak najniższa. Pozwoli to na ograniczenie kosztów suszenia ziarna oraz na ograniczenie uszkodzeń ziarna w trakcie omłotu. Ziarno wilgotne bezpośrednio po zbiorze powinno zostać poddane procesowi suszenia, gdyż wilgotne i zanieczyszczone szybko ulega „zagrzaniu” i zepsuciu.

Czy można zwlekać z terminem zbioru?

Przyrost plonu następuje w pierwszych 10–15 dniach po uzyskaniu dojrzałości pełnej, później natomiast mogą wystąpić straty plonu na skutek wylegania oraz szkody wyrządzone przez ptaki i zwierzynę łowną. Ponadto jesienią, nawet gdy panuje słoneczna pogoda dosychanie ziarna w czasie doby trwa zaledwie 4 – 5 godzin natomiast w pozostałych godzinach ziarno nie oddaje wody. W warunkach zwiększonej wilgotności powietrza na niedojrzałych roślinach bardzo szybko rozwijają się choroby grzybowe, głównie Fusarium spp. powodujące znaczne straty w plonie, zarówno jakościowe (mikotoksyny), jak również ilościowym (rośliny łamią się i gniją).

Co lepsze?

Corocznie zastanawiamy się czy lepiej opóźnić zbiór i w pełni wykorzystać okres wegetacji kukurydzy i jej możliwości produkcyjne, czy też dokonać zbioru na początku jesieni w trakcie słonecznej (jeszcze) pogody. Oczywiście wybór jest trudny i zależy od wielu czynników. Warto możliwie wcześnie zebrać kukurydzę, aby zapewnić dobre stanowisko do siewu ozimin, lub przynajmniej do wykonania uprawy przedzimowej. Nie należy również zbyt zwlekać ze zbiorem, aby nie dopuścić do strat z tytułu łamania roślin, czy też opadania kolb.

[insert-modal-contact-form]