2 listopad

Powschodowe odchwaszczanie zbóż ozimych

Wschodzące chwasty znacznie łatwiej zwalczyć niż te dobrze ukorzenione, w zaawansowanej fazie rozwojowej. Jesienią dodatkowo możemy określić skład gatunkowy chwastów na plantacji i odpowiednio dobrać środek. Taka wczesna eliminacja konkurencji ze strony chwastów stwarza lepszy start roślinie uprawnej. Wśród herbicydów zalecanych do powschodowej , jesiennej aplikacji są takie, które również można stosować po siewie zbóż. Są to środki zawierające diflufenikan (np. Delfin 500 SC, Kinara 500 SC, Matrix, Sempra 500 SC) aplikowane nawet do końca krzewienia pszenicy, jęczmienia i żyta. Skutecznie eliminują gatunki dwuliścienne tj: gwiazdnicę pospolitą, przetacznik perski, tasznik pospolity, rumianek pospolity czy jasnotę purpurową. W celu jednoczesnego zwalczenia miotły zbożowej można za-stosować wczesną wiosną (do fazy 3. liścia pszenicy) prosul-fokarb (Boxer 800 EC, Fidox 800 EC, Pluto, Roxy 800 EC), który skutecznie eliminuje również przytulię czepną, marunę bezwonną, przetaczniki i inne gatunki dwuliścienne. Podobne działanie na chwasty wykazuje mieszanina flufenacetu z pikolinafenem (Pontos), którą można zastosować do końca krzewienia pszenicy, jęczmienia, pszenżyta oraz żyta.

Wszystkie w/w środki wykazują zarówno działanie nalistne, jak i doglebowe dzięki czemu dodatkowo zabezpieczają plantację przed nowymi wschodami chwastów. Liczną grupę środków zalecanych do jesiennej aplikacji w zbożach stanowią herbicydy nalistne.

Wśród nich znajdują się graminicydy , w skład których wchodzi pinoksaden (np. Aron 50 EC, Axial 50 EC, Fraxial 50 EC, Paxio 50 EC, Piksoden 50 EC). Można go stosować od 1. li-ścia pszenicy, jęczmienia, żyta i pszenżyta i skutecznie eli-minować i miotłę zbożową i wyczyńca polnego. Chcąc poszerzyć spektrum działania o gatunki dwuliścienne należy zastosować już od szpilkowania zbóż mieszaninę diflufenikanu z flufenacetem (np. Bat 600 SC, Battle Delta 600 SC, Komandos 560 SC, Kompleks 560 SC, Mertil 600 SC, Naceto SC). Skutecznie ona eliminuje zarówno miotłę zbożową jak i chabra bławatka, mak po-lny, przytulię czepną, marunę bezwonną oraz samosiewy rzepaku.

Połączenie diflufenikanu z chlorotoluronem (Sheriff 600 SC, Snajper 600 SC, Dyplomata 600 SC) również jest skutecznym rozwiązaniem w walce z chwastami jedno- i dwuliściennymi.

Wśród środków zalecanych do powschodowych zabiegów w zbożach sporą część stanowią herbicydy, które zawierają substancje z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Znajdują się w tej grupie między innymi preparaty zawierające chlorosulfuorn (np. Agrosul-furon 750 WG, Arubis 60 SG, Spoton 50 SG, Surfer 50 SG). Można je aplikować w pszenicy, pszenżycie i życie od fazy 1. liścia w celu skutecznego zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej, maku polnego, gwiazdnicy pospolitej, fiołka polnego, samosiewów rzepaku i przetaczników.

Innymi substancjami z tej grupy są: tribenuron metylowy (np. Helm Tribi 75 WG, Hel-mstar 75 WG, Pleban 75 WG, Tribex 75 WG) oraz jodosulfuron metylosodowy (Huzar 05 WG). Skutecznie zwalczają one tylko dwuliścienne gatunki chwastów takie jak: chaber bławatek, mak polny czy samosiewy rzepaku.

W etykietach niektórych herbicydów pojawia się in-formacja na temat stosowania środka w przypadku wystę-powania na plantacji odpornych biotypów chwastów na określoną substancję aktywną środka. Jednym z rozwiązań, które możemy wówczas wy-korzystać, jest zastosowanie herbicydów zawierających mieszaninę substancji z różnych grup chemicznych i o różnych mechanizmach działania.

W przypadku pojawienia się odporności chwastów na herbicydy z grupy inhibitorów ALS możemy na przykład za-stosować mieszaninę flufenacetu z metrybuzyną (Coliseum, Expert Met 56 WG).

 Wysoką skuteczność tego rozwiązania możemy uzyskać stosując środki na kiełkujące lub znajdujące się w fazie siewek chwasty. W takich warunkach usuniemy z plantacji np. miotłę zbożową, mak polny, marunę bezwonną, samosiewy rzepaku.

Innym rozwiązaniem może być mieszanina chlorotoluro-nu z diflufenikanem i pendi-metaliną dostępna w postaci herbicydu Trinity 590 SC. Aplikowana od 2. liścia pszenicy, pszenżyta lub żyta skutecznie zwalcza miotłę zbożową oraz fiołka polnego, gwiazdnicę pospolita, marunę bezwonną, przytulię czepną czy samosie-wy rzepaku

 Należy wszystkie środki aplikować zgodnie z instrukcjami stosowania, w których zawarte są informacje odnośnie wrażliwości chwastów na dany herbicyd oraz jego dawek i terminów stosowania.

Źródło: Gazeta Raport Rolny

[insert-modal-contact-form]