18 wrzesień

Nowe technologie siewu zbóż ozimych

Nowe technologie siewu zbóż ozimych

W warstwie ornej występują braki wilgoci nie tylko na glebach lekkich, ale również na średnich i ciężkich. Dlatego też, głębokie spulchnianie, czy wykonywanie orki staje się trudne do zrealizowania a jednocześnie powoduje dodatkowe przesuszanie warstwy ornej.

W związku z tym, występujący coraz częściej deficyt wody w coraz większym stopniu wymusza wprowadzanie systemów uprawy roli, które pozwalają efektywniej zachować wilgoć w glebie.

Uprawa i siew w technologii bezpłużnej

Uprawa bezorkowa: czy warto?

W technologii bezpłużnej nazywanej też uproszczoną lub zredukowaną podstawowym celem jest zmniejszenie liczby zabiegów uprawowych w porównaniu do technologii orkowej. Aby zabieg siewu wykonać prawidłowo, należy zastosować siewnik lub agregat uprawowo-siewny przystosowany do pracy na polu z warstwą mulczu lub w ogóle nie uprawianym. Oferta maszyn do siewu w technologii bezpłużnej na rynku jest obecnie tak bogata, że wybór staje się coraz trudniejszy. Jednocześnie nie pojawiają się nowatorskie konstrukcje nowych maszyn do uprawy i siewu. Zamiast tego, coraz częściej w narzędziach i maszynach rolniczych stosowana jest elektronika, co z jednej strony umożliwia lepszą komunikację między ciągnikiem a narzędziem lub maszyną, a z drugiej znacznie zwiększa ich cenę.

 Siewniki wykorzystywane w tym systemie uprawy roli, najczęściej są nabudowane na narzędziach uprawowych takich jak kompaktowe brony talerzowe, kultywatory lub na agregatach stanowiących połączenia elementów roboczych składających się z talerzy lub zębów. Wyposażone są zazwyczaj w redlice wysiewające tarczowe w różnych wariantach konstrukcyjnych, które nie zapychają się resztkami roślinnymi podczas pracy. Zadaniem tarcz jest nacięcie powierzchni pola i wykonanie szczeliny, w której są umieszczane na-siona. Redlice w siewnikach do siewu w mulczu powinny charakteryzować się szerokim zakresem regulacji nacisku na powierzchnię pola, aby niezależnie od występujących na nim warunków mogły umieszczać nasiona na wymaganej głębokości. Skrzynie nasienne w tego typu siewnikach posiadają duże pojemności dochodzące do kilku tysięcy litrów. O powodzeniu uprawy zbóż w technologii bezpłużnej będzie również decydowało wcześniejsze i dokładne zniszczenie uciążliwych chwastów wieloletnich.

Uprawa i siew pasowy

Pszenica Franz - Siew Pasowy - zdjęcie, fotka, foto numer: 615408 - Galeria  rolnicza agrofoto

Pasowa uprawa roli nie jest jeszcze powszechnie stosowana, ale najczęściej ma miejsce na glebach piaszczystych i gliniastych niezbyt zwięzłych. Najlepiej sprawdza się tam, gdzie nawożenie organiczne wykonywane jest gnojowicą, a także tam, gdzie uprawiane są rośliny w szerokiej rozstawie rzędów. W odniesieniu do siewu zbóż, polski producent tego typu maszyn – firma Czajkowski oferuje w ramach wyposażenia dodatkowego specjalną przystawkę siewną z niezależ-nym kopiowaniem każdej sekcji wysiewającej.

Największe korzyści z uprawy pasowej dotyczą znacznej oszczędności w zużyciu paliwa, czasu na wykonanie prac oraz liczby stosowanych narzędzi i maszyn. Ponadto jest to również skuteczny sposób na ochronę pól przed erozją, ponieważ na części ich powierzchni pozostaje mulcz (ściernisko z reszt-kami pożniwnymi).

Siew bezpośredni

W krajowej praktyce rolniczej, siew bezpośredni jest bardzo rzadko stosowany. W niektórych gospodarstwach jest wprowadzany przemiennie z technologią płużną lub bezpłużną w sytuacjach, kiedy występują korzystne warunki do jego wykonania. Siew bezpośredni (uprawa zerowa) jest największym sposobem uproszczenia uprawy roli, ponieważ polega na wysianiu nasion prosto w ściernisko. W tej technologii przed siewem jest wykonywany oprysk pola herbicydem totalnym (zawierającym glifosat) w celu zniszczenia samosiewów rośliny przedplonowej i chwastów. Ważnym elementem w tej technologii jest również pozostawianie na powierzchni pola resztek pożniwnych rośliny przedplonowej jako mulczu. Słoma podczas zbioru kombajnem, powinna być dokładnie pocięta na krótkie odcinki o długości około 10 cm i równomiernie rozprowadzona na całej powierzchni pola. Pozostawienie przykrytej słomą nieuprawionej powierzchni roli skutecznie chroni ją przed erozją wodną i wietrzną. Postępowanie polegające na rezygnacji ze spulchniania gleby pozwala na zachowanie w niej więcej wilgoci, niezbędnej do skiełkowania wysiewanych nasion. Do siewu bezpośredniego zbóż koniecznym jest zastosowanie specjalistycznego siewnika z dużym naciskiem na redlice .

Źródło: Tekst :

Raport Rolny

Foto:

Agrofoto pl

[insert-modal-contact-form]