Koncentrat 40 S.C.
7 kwiecień

ŻYWIENIE – Podstawy żywienia bydła mlecznego

Żywienie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność krów mlecznych oraz na skład mleka. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu pasz, które pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt oraz zbilansowaniu dawki pokarmowej pod względem potrzeb zwierząt wynikających z przebiegu cyklu produkcyjnego.

W żywieniu bydła mlecznego stosuje się pasze objętościowe oraz pasze treściwe. Ze względu na wymagania fizjologiczne przeżuwaczy oraz istotny aspekt ekonomiczny, większość pasz w dawce pokarmowej, to pasze objętościowe. Pasze objętościowe dzieli się na pasze soczyste (kiszonki, zielonki, okopowe) oraz pasze suche (siano, słoma). Ta grupa pasz, w żywieniu bydła może stanowić aż 80 % całej dawki. Reszta to pasze treściwe, czyli ziarna zbóż, mieszanki paszowe w formie granulatu, koncentraty, korektory oraz śruty poekstrakcyjne (np. sojowa, rzepakowa) oraz nasiona roślin motylkowatych (bobik, groch).

Najczęściej w żywieniu bydła stosuje się kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, zielonki lub wypas pastwiskowy oraz rośliny okopowe (buraki). Pasze treściwe zazwyczaj podawane są w formie mieszanek produkcyjnych, a ich ilość zmienia się w zależności od poziomu produkcji mleka.

Aby zwiększyć poziom wartości odżywczych w paszy stosuje się różnego rodzaju dodatki paszowe. W ten sposób zwierzęta mogą w łatwy sposób uzupełnić niedobór aminokwasów witamin, białka i składników mineralnych. Przykładowymi dodatkami mogą być:

  • ALGOFARM, bufor stosowany w celu zredukowania kwasicy
  • KONCENTRAT 38, stosowany do uzupełniania niedoboru białka oraz sporządzania własnych pasz gospodarskich
  • FARMWIT KW, premiks mineralno-witaminowy

Mając do dyspozycji różne rodzaje pasz, najlepiej je skarmiać jednocześnie a nie kolejno jedną po drugiej. Dawka pokarmowa urozmaicona jest bardziej smakowita i bardziej wyjadana. Zwiększa pewność pełnego zapotrzebowania zwierząt we wszystkie składniki pokarmowe i przyczynia się do lepszego wykorzystania paszy

W żywieniu bydła mlecznego wyróżniane są okresy, powiązane ze stanem fizjologicznym organizmu krowy. Wraz z upływem kolejnych faz laktacji, zmienia się zapotrzebowanie krów na ilość oraz skład paszy.

Wszystkie popełnione błędy w żywieniu powodują spadek wydajności lub w niektórych przypadkach mogą prowadzić nawet do znacznego pogorszenia stanu zdrowotnego krów.

Marek Śmiarowski

[insert-modal-contact-form]