17 sierpień

Standard GMP+

Standard GMP + określa wymagania jakościowe dotyczące bezpieczeństwa pasz, stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym. Opracowany został w 1992 roku przez holenderską organizację Product Board Animal Feed (PDV), czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt.
Wprowadzenie przez nasza firmę Dobrych Praktyk Produkcyjnych gwarantuje, że produkowane, składowane i transportowane przez nas mieszanki paszowe oraz surowce nabywane od naszych dostawców, nie powodują zagrożenia dla zwierząt – i są bezpieczne dla ludzi.

[insert-modal-contact-form]