30 grudzień

Najczęściej występujące problemy zdrowotne krów mlecznych

Utrzymanie krów w dobrej kondycji wymaga wiele wysiłku. Hodowca nierzadko musi zmierzyć się z chorobami wynikającymi z różnorakich czynników. Najwięcej problemów wynika jednak z prawidłowego żywienia. Źle dobrany program żywieniowy może prowadzić do zaburzeń w rozrodzie i zaburzeń metabolicznych, w wyniku czego możemy spotkać się z chorobami takimi jak ketoza, kwasica żwacza, tężyczka pastwiskowa itp. Polecamy zapoznanie się z poniższym artykułem.

Link do artykułu

[insert-modal-contact-form]