6 grudzień

Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma wejść w życie we wtorek 15 marca 2016 r., tj. w pierwszym dniu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Przyjęta ustawa ma na celu w szczególności wprowadzenie przepisów, które ograniczą możliwość uzyskiwania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez osoby użytkujące grunty rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego do tych gruntów.

W uzasadnieniu do przyjętych rozwiązań wskazano, iż obowiązujące dotychczas regulacje prawne stwarzają pole do nadużyć polegających na tym, że o płatności bezpośrednie do gruntów Skarbu Państwa mogą ubiegać się podmioty, które bezprawnie weszły w ich posiadanie lub posiadają je bez tytułu prawnego wbrew woli podmiotu, do którego te grunty należą.

[insert-modal-contact-form]